Korpstraditieraad


Taak
De korpstraditieraad adviseert de korpscommandant inzake traditieaangelegenheden. De korpstraditieraad kan voorstellen doen aan de korpscommandant.

Samenstelling
Een door de voorzitter aan te zoeken aantal officieren, onderofficieren en korporaals, al dan niet actief dienend en behorende tot het korps. Zo mogelijk zijn hierbij inbegrepen vertegenwoordigers van korpsverenigingen.